RMW

Razem można więcej

Aktywizacja społeczna osób z dzielnicy Chorzowa - Centrum.

Celem projektu aktywizacja społeczna chorzowskiej młodzieży, zamieszkującej dzielnicę Centrum.

W ramach projektu zaplanowano aktywizację 90 młodych osób, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania wpisujące się w funkcjonowanie dwóch nowych placówek wsparcia dziennego (w tym jednej w ramach pracy wychowawców podwórkowych).

Placówki będą ze sobą współpracowały i uzupełniały się wzajemnie.

Aktywizacja młodzieży i działania przez młodzież podejmowane mają również zachęcić otoczenie, czyli rodziny do włączania się w działania społeczne, pobudzające partycypacyjność w życiu miasta,co nastąpi szczególnie w oparciu o osoby, które nabędą szereg kompetencji w ramach szkoły młodych liderów.

Uzupełnieniem działań będzie szereg aktywności skierowanych do młodych i młodocianych rodziców, samotnie wychowujących dzieci.

Całość działań opiera się o wzrost kompetencji miękkich oraz ukierunkowanie beneficjentów do ich odpowiedniego wykorzystania.
 
Regulamin rekrutacji do projektu oraz niezbędne dokumenty do pobrania dostępne są tutaj.
Dom Aniołów Stróżów
Partner 1
Partner 1
Partner 1

Kontakt

razemmoznawiecej@chorzow.eu