Klub Malucha

Klub Malucha

Witamy na stronie
Klub Malucha to ...

projekt funkcjonujący od marca 2015 roku, w ramach którego najmłodsi chorzowianie poznają nowych przyjaciół oraz aktywnie i twórczo spędzają czas. Dzieci ćwiczą, malują, śpiewają, uczą się pracować w grupie, rozwijają talenty i po prostu dobrze się bawią.

Co robimy rano ?

Kapelusz pełen marzeń – animator, wykorzystując baśniowe treści, proponuje radosne i twórcze spędzanie czasu, zajęcia edukacyjne, rozwijające i profilaktyczne dla małych dzieci oraz wczesną socjalizację dzieci – naukę przebywania w grupie. Dominują tu zabawy rozwijające wzrok, słuch i dotyk oraz ćwiczenia równowagi. 

Wesołe spotkania z Maurycym – przyjacielska pacynka Maurycy opowiada o swoich przygodach i proponuje interesujące zabawy ruchowe, plastyczne oraz muzyczne. Blok składa się z zajęć wspomagających rozwój dzieci oraz przygotowujących je do dalszej edukacji i pobytu w przedszkolu.

Co robimy popołudniami?

Opowiem Ci bajkę – zabawy i ćwiczenia kreatywne rozwijające mowę u dziecka. Wczesna stymulacja rozwoju mowy połączona ze wspólną pracą nad komunikacją

Wszystko jest muzyką
– zabawy z wykorzystaniem bodźców akustycznych. Śpiewanki – powtarzanki, kształcące uwagę i pamięć nie tylko słuchową. Muzyka i zabawy inscenizacyjne

Maluszkowe tańco-pląsy
– zajęcia umuzykalniające z użyciem instrumentów i tańca, wspomagające rozwój poznawczy i emocjonalno-społeczny dziecka, a także wzmacniające więź dziecka z opiekunem

Maluszkowy zawrót głowy
– twórcze warsztaty rodzinne, aktywizujące rodzinę do wspólnego spędzania czasu z dala od codziennych rozpraszaczy i pochłaniaczy czasu, takich jak telewizja, smartfon i zabawki multimedialne

Maluszkowe harce
– zajęcia ogólnorozwojowe w parach: dziecko – opiekun z elementami edukacji sensorycznej, pedagogiki zabawy i gimnastyki na wesoło

Aktywna rodzinka
– gry i zabawy ruchowe z rodziną w sali i na świeżym powietrzu, wykorzystujące naturalną u dzieci potrzebę aktywności fizycznej, służącej ich rozwojowi motorycznemu i psychicznemu

Rodzina na scenie
– zajęcia teatralne dla całej rodziny pobudzające myślenie twórcze i motywację poznawczą. Tworzenie wspólnej narracji bajek zebranych w jeden tom i wydanych w formie opowiadań dla dzieci

Godziny dla rodziny
– warsztaty dla rodziców, cykl spotkań tematycznych zwiększających wiedzę z zakresu rozwoju i wychowania małego dziecka, wzmacniających wiarę opiekunów we własne kompetencje i intuicję, pomagających w nabywaniu umiejętności rozpoznawania, nazywania i przeżywania emocji dziecka, dających możliwość wymiany doświadczeń w wychowywaniu z innymi opiekunami

Dla dzieci w jakim wieku skierowane są nasze zajęcia?
Poranne zajęcia (Razem poznajemy świat) dedykowane są dzieciom w wieku od 1,5 roku do 3 lat. Na zajęcia popołudniowe zapraszamy maluchy od 1,5 roku aż do wieku przedszkolnego. 

Plan zajęć

ul. Wolności 101/ ul. Franciszkańska 1 / ul. Farna 3

Poniedziałek
ul. Wolności 101
 • 9.00 - 12.00 Razem poznajemy świat - Mali odkrywcy: Kapelusz pełen marzeń
 • 15:00 - 16:00 Maluszkowe tańco-pląsy
 • 16:00 - 17:00 Maluszkowe harce
 • 17:00 - 18:00 Rodzina na scenie: 17.09, 01.10, 15.10, 29.11, 03.12, 14.12
 • 17:00 - 18:00 Godziny dla rodziny: 10.09, 08.10, 12.11, 03.12
Wtorek
Klimzowiec - ul. Franciszkańska 1
 • 9.00 - 12.00 Razem poznajemy świat - Mali odkrywcy: Kapelusz pełen marzeń
 • 15.00 - 17.00 Maluszkowy zawrót głowy - Akademia Zabawy
Środa
ul. Wolności 101
 • 9.00 - 12.00 Razem poznajemy świat - Mali odkrywcy: Wesołe spotkania z Maurycym
 • 15:00 - 16:00 Opowiem Ci bajkę
 • 16.00- 17.00 Maluszkowy zawrót głowy - Akademia Zabawy
Czwartek
Chorzów Batory - ul. Farna 3
 • 9.00 - 12.00 Razem poznajemy świat - Mali odkrywcy: Wesołe spotkania z Maurycym
 • 15.00 - 17:00 - Maluszkowy Zawrót Głowy - Akademia Zabawy
Piątek
ul. Wolności 101
 • 09.00 – 12.00 Razem poznajemy świat - Mali odkrywcy: Wesołe spotkania z Maurycym
 • 15.00 – 16.00 Wszystko jest muzyką
 • 16.00 – 17.00 Aktywna rodzinka