Do pobrania

Chorzów 60+ Pliki

Karta zgłoszenia - Aktywny 60+

Program Chorzów 60 plus - o programie

Punkty kolportażu karty Programu Chorzów 60+

Regulamin Plebiscytu "Aktywny 60" 2018

Regulamin programu Chorzów 60+

Uchwała w sprawie wprowadzenia programu Chorzów 60+

Wniosek o wydanie karty programu Chorzów 60+

Zarządzenie Prezydenta Miasta Chorzów 60+

Zgoda firm uczestniczących w Programie Nowosądecka Karta Seniora na honorowanie programu „Chorzów 60+”