Do pobrania

Chorzów 60+ Pliki

Program Chorzów 60 plus - o programie

Punkty kolportażu karty Programu Chorzów 60+

Regulamin programu Chorzów 60+

Uchwała w sprawie wprowadzenia programu Chorzów 60+

Wniosek o wydanie karty programu Chorzów 60+

Zgoda firm uczestniczących w Programie Nowosądecka Karta Seniora na honorowanie programu „Chorzów 60+”