Aktualności

Wyniki wyborów do Chorzowskiej Rady Seniorów na III kadencję na lata 2020-2022

wtorek, 21 styczeń 2020 14:04

Znamy już wyniki wyborów do Chorzowskiej Rady Seniorów na III kadencję na lata 2020-2022. 

Do Chorzowskiej Rady Seniorów na III kadencję wybrani zostali: 

1.Durczok Iwona

2. Kot Andrzej

3. Kukowka Helena

4. Muszyński Andrzej

5. Nowak Maria

6. Olejniczak Dariusz

7. Pąchalska Irena

8. Prządka Stefan

9. Sodowski Andrzej

10. Staszowska Urszula

11. Swoboda Zdzisław

12.Szczepanek - Szmajduch Władysława

13. Szpularz Jerzy

14. Śliwa Magdalena

15. Ziaja Róża

W sumie oddanych zostało 384 głosów, w tym 3 nieważne. 

W toku prowadzonych wyborów wyniknęła konieczność przeprowadzenia losowania pomiędzy kandydatami, którzy uzyskali jednakową liczbę głosów: panią Ireną Rozmarynowską i panem Stefanem Prządką. W wyniku losowania wygrała
pani Irena Rozmarynowska. 

AKTUALIZACJA Z DNIA 27.01.2020: W związku ze zrzeczeniem się członkostwa w Chorzowskiej Radzie Seniorów przez panią Irenę Rozmarynowską, w trybie określonym w § 8 ust.3 pkt. 1 Statutu Chorzowskiej Rady Seniorów, skład CHRS III kadencji, zgodnie z trybem określonym w  § 8 ust.4, został uzupełniony o pana Stefana Prządkę. 

W toku prowadzonego spotkania nie doszło do zdarzeń zakłócających przebieg głosowania lub wpływających na jego ważność.

Szczegółowe informacje znajdują się w Zarządzeniu Nr OR.34.2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wyników wyborów oraz Chorzowskiej Rady Seniorów na III kadencję na lata 2020-2022.