Aktualności

Plebiscyt Aktywny 60+ - sylwetki kandydatów

czwartek, 26 wrzesień 2019 11:53

Przestawiamy sylwetki nominowanych w plebiscycie Aktywni 60+: 

Irena Borkowska - aktywna uczestniczka życia społeczno-kulturalnego w Chorzowie. Udziela się między innymi w Stowarzyszeniu na Rzecz Rodziny, Chorzowskiej Strefie Wolontariatu, gdzie niesie pomoc potrzebującym, czy Artystycznej Akademii Seniora, w ramach której występuje w sztukach teatralnych. Członek Zarządu Słuchaczy GUTW. Kreatywna, wrażliwa, zawsze skora do pomocy.

Kazimiera Kozub - bierze aktywny udział we wszystkich zajęciach, warsztatach i akcjach okolicznościowych. Zaangażowana w niesienie pomocy ludziom i zwierzętom. Organizuje i uczestniczy w akcjach ukwiecania m.in. szpitali i domów pomocy społecznej. Wrażliwa na dobro i piękno, bardzo życzliwa.

Andrzej Sodowski - członek Związku Polskich Artystów Plastyków "Polska sztuka użytkowa" w Opolu, członek zarządu "Stowarzyszenia Barwy Śląska" w Rudzie Śląskiej. Współzałożyciel i lider Chorzowskiej Grupy Plastycznej "Krajcok'12". Przewodniczący Chorzowskiej Rady Seniorów. Ambasador Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2017. Uprawia malarstwo sztalugowe, w dorobku twórczym ma ponad 30 wystaw indywidualnych, bierze również udział w wystawach zbiorowych, konkursach, plenerach malarskich i imprezach charytatywnych. Członek Związku Górnośląskiego.

Magdalena Śliwa - udziela się społecznie już od pierwszego dnia emerytury. Prowadzi zajęcia dla dzieci w Klubie Sportowym Sokolnia - jej podopieczni osiągają czołowe miejsca na zawodach w kraju i za granicą. Prowadzi również gimnastykę dla seniorów. Działa jako wolontariuszka w programach realizowanych przez Stowarzyszenie Seniorzy dla Chorzowa i Śląska. Od początku istnienia Chorzowskiej Rady Seniorów zasiada w jej składzie. Wrażliwa na potrzeby innych, zawsze gotowa do niesienia pomocy potrzebującym.

By oddać głos wystarczy do 14 października wypełnić kartę do głosowania i wrzucić ją do specjalnej urny w wyznaczonych miejscach (wypisanych na poniższej grafice).