Aktualności

Stwórz film, który zachwyci… przyszłe pokolenia 

poniedziałek, 17 czerwiec 2019 15:15

Miasto Chorzów ogłasza jedyny w swoim rodzaju konkurs na krótki film promocyjny. Jego docelowymi odbiorcami będą bowiem… przyszłe pokolenia!

Tematem konkursu jest aktualny obraz Chorzowa – chodzi o utrwalenie go i zachowanie dla potomnych. Zwycięska praca trafi do kapsuły czasu, która zostanie umieszczona pod jedną z betonowych płyt 28 czerwca, podczas otwarcia Nowego Rynku. Zawartość kapsuły będzie można obejrzeć dopiero za 50 lat. 

– Ten konkurs to unikatowa szansa, by pokazać naszym wnukom Chorzów, jakim go dziś znamy – mówi Magdalena Sekuła, pełnomocnik prezydenta miasta ds. promocji i aktywizacji społecznej.  

Film powinien trwać maksymalnie 3 minuty i może być dziełem indywidualnym lub grupowym. Dla laureata konkursu przewidziano nagrodę rzeczową o wartości 1000 zł. Prace umieszczone na pendrivie lub płycie CD należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta, pok. 2018, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na film dla przyszłych pokoleń”, w nieprzekraczalnym terminie do 24.06.2019 r. W kopercie powinna znajdować się informacja z imionami i nazwiskami oraz numerami telefonów do twórców filmu. 

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest w zakładce „Do pobrania”.