Aktualności

Wielki Finał Wakacji OCZYwiście!

czwartek, 30 sierpień 2018 20:10

Cykl naszych wakacyjnych imprez definitywnie dopłynął do swojego ostatniego portu. Dziękujemy wszystkim współorganizatorom wydarzenia, którzy dołożyli swoją "cegiełkę" do tak wielkiego przedsięwzięcia. W dzisiejszym wydarzeniu, które miało miejsce w Parku Hutników udział wzięli Prezydent Naszego Miasta - Andrzej Kotala oraz Pani Pełnomocnik ds. Polityki Zdrowotnej i Aktywizacji Społecznej - Magdalena Sekuła.