Aktualności

Wolontariusze - Super ogrodnicy

czwartek, 17 maj 2018 17:58

Nasi wolontariusze zaprezentowali dziś (17.05.2018) odmieniony skwer przy wejściu do Zespółu Szpitali Miejskich w Chorzowie, który po tygodniu ciężkiej pracy będzie mógł cieszyć oczy pacjentów i personelu szpitalnego.

Uroczystego otwarcia dokonali Pełnomocnik Prezydent Miasta ds. Polityki Zdrowotnej i Aktywizacji Społecznej - Magdalena Sekuła oraz Kierujący Oddziałem Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Geriatrycznym - lek. med. Michał Roleder.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w ten wyjątkowy projekt.