Aktualności

Ruszają Lokalne Koalicje na Rzecz Bezpieczeństwa

piątek, 11 maj 2018 07:22

Czy w moim osiedlu jest bezpiecznie? Czy mam wpływ na to, co dzieje się w mojej dzielnicy? Czy mogę współtworzyć system reagowania na przypadki zakłócania porządku w moim najbliższym otoczeniu? Na te pytania Chorzowska Koalicja na Rzecz Bezpieczeństwa będzie szukać odpowiedzi wraz z mieszkańcami w ramach inauguracji kolejnego etapu realizacji programu. Tym samy uruchomionych zostanie sześć Lokalnych Koalicji na Rzecz Bezpieczeństwa.

To będą nie tylko rozmowy o tym, czy czujemy się bezpiecznie w najbliższym otoczeniu. To będzie spotkanie władz miasta, służb mundurowych, instytucji, organizacji, szkół i parafii wchodzących w skład Chorzowskiej Koalicji na Rzecz Bezpieczeństwa z mieszkańcami Chorzowa. W trakcie spotkań mieszkańcy będą mieli okazję powiedzieć czy czują się bezpiecznie w swojej okolicy, ale także przedstawić swoje propozycje poprawy lokalnego systemu bezpieczeństwa.

- Wiemy, że na ogół mieszkańców składa się wiele lokalnych wspólnot. W ramach tych mniejszych społeczności najlepiej znają oni problemy ulic, czy osiedli - mówi Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa. - Chcemy być bliżej mieszkańców i wspólnie reagować na trudności.  

W odpowiedzi na te potrzeby Chorzowska Koalicja na Rzecz Bezpieczeństwa uruchomi sześć Lokalnych Koalicji na Rzecz Bezpieczeństwa. 

Zadaniem tych mniejszych koalicji będzie to, by docierać do jak największej liczby mieszkańców w danym rejonie - wyjaśnia Robert Łuszcz, komendant miejski policji w Chorzowie. - Dzięki temu poprawimy system informowania mieszkańców, komunikacji i promocji prawidłowych postaw. Jeśli to zadziała, a mieszkańcy uwierzą w to, że warto w ten program się włączyć zyskamy sprawny system komunikacji, monitorowania i reagowania. 
Lokalne Koalicje na Rzecz Bezpieczeństwa będą obejmować bardzo precyzyjnie określone obszary. Skupione będą wokół dzielnicowych i urzędników, z którymi na bieżąco będzie można się kontaktować i rozwiązywać najpilniejsze problemy czy przekazywać pomysły do realizacji.

- W ramach inauguracji oprócz spotkania z władzami miasta, służb mundurowych, instytucji, szkół czy parafii będzie okazja do aktywnego spędzenia czasu dla całych rodzin - mówi Magdalena Sekuła, pełnomocnik prezydenta ds. polityki zdrowotnej i aktywizacji społecznej. - By umożliwić rodzicom udział w spotkaniu zaplanowaliśmy warsztaty tworzenia pluszowych misiów pod okiem animatorów, dla dorosłych przewidzieliśmy warsztaty artystyczne, konkursy z nagrodami,  oraz drobny poczęstunek. 

Inauguracje Lokalnych Koalicji na Rzecz Bezpieczeństwa startują 14. 05. 2018 r. o godz. 17. 00 w Wyższej Szkole Bankowej przy ul. Sportowej 29. Wstęp jest wolny, nie obowiązują wcześniejsze zapisy.