Aktualności

Chorzowska Rada Seniorów chce aktywizować zawodowo emerytów

wtorek, 20 marzec 2018 18:45

We wtorek, 20 marca, w ramach posiedzenia Komisji Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Miasta, odbyło się zainicjowane przez Chorzowską Radę Seniorów spotkanie zatytułowane „Aktywizacja Zawodowa Seniorów”. Dyskusja dotyczyła możliwości wsparcia na rynku pracy osób przebywających na emeryturze, które wciąż są zainteresowane podjęciem dalszej pracy zarobkowej.

Przedstawiciele Chorzowskiej Rady Seniorów chcą ułatwić emerytom znalezienie zatrudnienia. Stąd pomysł na spotkanie z przedstawicielami instytucji i przedsiębiorstw, które na co dzień zajmują się tym zagadnieniem.

– Cieszę się, że Rada Miasta była nie tylko otwarta na taką inicjatywę, ale też z dużym zaangażowaniem ją popierała – mówił podczas otwarcia posiedzenia Marcin Weindich, przewodniczący Komisji Rodziny i Pomocy Społecznej, która była organizatorem spotkania.

W dyskusji udział wzięli między innymi Jerzy Kędziora, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie, Ireneusz Tomeczek z Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej, Piotr Żaczek reprezentujący firmę Era, Adam Derbot, który jest doradcą PUP pomagającym seniorom znajdować zatrudnienie oraz przedstawicielki chorzowskiego ZUS-u.

- Osoby pobierające emerytury nie mogą co prawda być zarejestrowane jako osoby bezrobotne, ale mogą aktywnie poszukiwać pracy z pomocą Powiatowego Urzędu Pracy. Nie zamykamy się na seniorów – tłumaczył w trakcie swojego wystąpienia Jerzy Kędziora.

Poza zbiorem praktycznych porad i rozwiązań dotyczących formalnej strony podejmowania pracy przez osoby przebywające na emeryturze, pojawiła się także konkretna oferta ze strony firmy Era, będącej zakładem pracy chronionej, zatrudniającym ponad 3000 osób. Przedstawiciel Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej wskazywał z kolei na możliwości zatrudnienia przez organizacje pozarządowe przy projektach, w których ważna jest wiedza i doświadczenie oraz omówił możliwości tworzenia lub dołączania do spółdzielni socjalnych.

– Seniorzy wcale nie muszą kończyć swojej aktywności zawodowej wraz z przejściem na emeryturę – mówi Magdalena Sekuła, pełnomocnik prezydenta miasta ds. polityki zdrowotnej i aktywizacji społecznej. – Ich doświadczenie życiowe i wiedza mogą być przydatne dla wielu pracodawców.

Spotkanie odbyło się w ramach posiedzenia Komisji Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Miasta.