Aktualności

Ogłoszenie o zgłaszaniu kandydatów do Chorzowskiej Rady Seniorów

czwartek, 21 grudzień 2017 12:01

Prezydent Miasta Chorzów ogłasza nabór kandydatów do Chorzowskiej Rady Seniorów na kadencję 2018-2020.

Zgłoszenia osób proponowanych na radnych przyjmowane są w sekretariacie Wydziału Polityki Zdrowotnej i Aktywizacji Społecznej Urzędu Miasta, II piętro, p. 215, do 5 stycznia 2018 r. Zgłoszenie musi składać się z formularza wraz z oświadczeniami o zgodzie na kandydowanie i przetwarzanie danych osobowych oraz listy zawierającej co najmniej 15 podpisów poparcia. Dokumenty te przyjmowane są w zamkniętych kopertach opisanych: Wybory – Chorzowska Rada Seniora kadencja 2018-2020.

Kandydatami, w myśl § 5 ust. 2 statutu Chorzowskiej Rady Seniorów, mogą zostać: przedstawiciele osób starszych – mieszkańcy Chorzowa, posiadający poparcie co najmniej 15 mieszkańców miasta w wieku senioralnym oraz przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych, desygnowani przez te podmioty w trybie zgodnym z ich wewnętrznymi regulacjami.