Aktualności

Rzuć palenie! - 25.11.2017 r.

piątek, 24 listopad 2017 10:22

W ramach obchodów "Światowego Dnia Rzucania Palenia" Urząd Miasta Chorzów wraz z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Chorzowie organizują akcję antytytoniową dla studentów z terenu Chorzowa. 

Według Globalnego sondażu dotyczącego używania tytoniu przez osoby dorosłe GATS (General Agreement on Trade in Services Porozumienie w sprawie handlu usługami*) przygotowanego przez Ministerstwo Zdrowia i Biuro Regionalne dla Europy Światowej Organizacji Zdrowia - wśród ogółu populacji zarówno mężczyźni, jak i kobiety najczęściej deklarowali, że codzienne palenie rozpoczęli miedzy 18 a 24 rokiem życia (odpowiednio 53,9% i 56,5%). Młodzi mężczyźni (w wieku 20-34) lat deklarowali, że rozpoczęli codzienne palenie w wieku 18 lat, podczas gdy kobiety z tej samej grupy wiekowej zaczynały palić prawie dwa lata później (w wieku 20 lat)**. 

Wychodząc naprzeciw tym niepokojącym danym Urząd Miasta Chorzów wraz z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Chorzowie organizują akcję antytytoniową dla studentów z terenu Chorzowa, w ramach obchodów "Światowego Dnia Rzucania Palenia". 


Akcja odbędzie się 25 listopada br. od 10:00 do 13:00, w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie przy ulicy Sportowej 23.
 
W ramach akcji możliwe będzie wykonanie bezpłatnych badań, m.in:
- poziomu tlenu węgla w wydychanym powietrzu, 
- spirometrii wraz z konsultacją lekarską,
- ciśnienia tętniczego krwi, 
- testowania stopnia uzależnienia od nikotyny oraz stopnia motywacji do rzucenia palenia.

 

*Tłumaczenie własne autora. 

** Globalny sondaż dotyczący używania tytoniu przez osoby dorosłe (GATS) Polska 2009-2010.