Aktualności

Miasto Chorzów ekspertem w profilaktyce grypy.

piątek, 15 wrzesień 2017 07:28

Fundacja Nadzieja dla Zdrowia, organizator Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy przyznał miastu Chorzów tytuł Eksperta w profilaktyce grypy. 

Celem Fundacji „Nadzieja dla Zdrowia” jest edukacja w zakresie profilaktyki i leczenia chorób przewlekłych. Dąży do przeciwdziałania rozwojowi chorób cywilizacyjnych oraz niesie pomoc pacjentom, ich rodzinom w dostępie do najbardziej nowoczesnych terapii.

Fundacja została powołana do życia przez rodziców dzieci, które otarły się o śmierć w polskich szpitalach oraz młodzi prawnicy, którzy nie mogą pogodzić się z istniejącym stanem rzeczy w systemie ochrony zdrowia. Fundacja działa po to, by w przyszłości można było doczekać się na wizytę u specjalisty zanim będzie za późno na ratunek, sprawnie ustalić prawidłową diagnozę w oparciu o nowoczesną diagnostykę i uzyskać pomoc. 

Samorządowy Lider jest konkursem, którego celem jest aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji programów zdrowotnych oraz popularyzacja samorządowych programów zdrowotnych w dziedzinie profilaktyki grypy. 

Przedmiotem Konkursu jest wybór samorządów, które podejmują aktywne działania, mające podnieść świadomość Polaków i ograniczyć medyczne, społeczne oraz gospodarcze skutki zachorowań na grypę.