Aktualności

Kolejne spotkanie w ramach projektu Silver Learners

czwartek, 23 marzec 2017 09:32

Po pierwszym spotkaniu w Iserlohn przyszedł czas na kolejne. Tym razem gości nas miasto Nyiregyhaza położone w malowniczej części wschodnich Węgier otoczone winnicami Tokaju.

W czwartek (22.03) rozpoczęła się kolejna seria warsztatów w ramach projektu Silver Learners. Tematem przewodnim jest wymiana doświadczeń w prowadzeniu programów, które stwarzają seniorom możliwość ustawicznego kształcenia oraz likwidację barier wykluczających starsze osoby ze społeczeństwa.

Sam projekt jest platformą wymiany doświadczeń skierowaną dla pracowników samorządowych oraz organizacji pożytku publicznego skupiającą się na stworzeniu jak najlepszych warunków życia i rozwoju w starzejących się społeczeństwach. W projekcie biorą udział przedstawiciele Polski, Niemiec, Węgier, Holandii, Luksemburga i Wielkiej Brytanii.

- Pierwszego dnia zostaliśmy przywitani przez zastępcę burmistrza miasta, dr Atillę Ulricha, który w imieniu władz miasta sprawuje pieczę nad szeroko rozumianą polityką senioralną. Następnie wysłuchaliśmy wykładu profesora Imre Semsei, który jako przedstawiciel Uniwersytetu w Debreczynie zajmuje się problematyką osób starszych. - relacjonuje Łukasz Żółciak, Urząd Miasta Chorzów. Semsei mówił o problemach i zagrożeniach, które rodzą się wraz ze starzejącymi się społeczeństwami. Podkreślał również jak ważne jest uświadamianie osobom młodym, że one też kiedyś się zestarzeją. Profesor zaznaczył, że największym wyzwaniem jest dostosowanie rynku pracy, który nie jest przygotowany na coraz starsze społeczności oraz rosnącą cały czas długość życia. - dodaje.

Ildiko Tothne Csatlos zajmująca się polityką społeczną w mieście oraz będąca opiekunem merytorycznym tutejszej Rady Seniorów przedstawiła diagnozę społeczną miasta. Wynika z niej, że Nyiregyhaza podobnie jak Chorzów i inne europejskie miasta boryka się z tymi samymi problemami w aktywizowaniu osób starszych. Odpowiedzią na te było powołanie ośmioosobowej Rady, która skupia przedstawicieli organizacji obywatelskich oraz związków wyznaniowych i jest ciałem doradczym dla władz miasta.

Program warsztatów zakłada wymianę dobrych praktyk w prowadzeniu miejsc stwarzających seniorom możliwości rozwoju osobistego. Poza tym grupy fokusowe rozważą następującą problematykę: sposoby nauczania seniorów, planowanie programów rozwoju dla osób starszych oraz tworzenie modeli polityki senioralnej opartej na kształceniu. Warsztaty potrwają do 24 marca br.

Drugi dzień warsztatów projektu „Silver Learners” był jeszcze bardziej intensywny niż pierwszy. Wszyscy partnerzy projektu dzielili się dobrymi praktykami w prowadzeniu usług skierowany dla seniorów. W szczególności skupiliśmy się na prowadzeniu szeroko rozumianych akademii seniorów bądź centrów kształcenia ustawicznego dla seniorów. W tym miejscu możemy się pochwalić, że oferta Chorzowa w tym zakresie jest dobrze przygotowana. Niektórzy dopiero zaczynają stosować takie praktyki, natomiast nasze miasto ma już w tej chwili przygotowaną optymalną ofertę dla seniorów. Konkluzja pierwszej części spotkania jest taka, że dobra akademia seniora ma w swojej ofercie zarówno zajęcia ruchowe (joga, gimnastyka, rehabilitacja) jak i zajęcia pozwalające walczyć z wykluczeniem cyfrowym oraz zajęcia rozwijające kreatywność i zdolności manualne, ponieważ te ostatnie pozwalają dłużej utrzymać osobom starszym wysoki poziom sprawności fizycznej.

Druga część warsztatów była praktyczna. Próbowaliśmy odpowiedzieć na pytania jakie są typy kształcenia seniorów oraz w jaki sposób należy dostosować dla nich programy nauczania. Próbowaliśmy również scharakteryzować cechy osobowości idealnego nauczyciela dla osób starszych. Konkluzja jest taka, że powinna to być osoba przede wszystkim wyrozumiała, mówiąca prostym językiem i odnosząca się z szacunkiem do starszych. Ważna jest też jego otwartość na doświadczenia życiowe osób starszych.

Na zakończenie wszyscy partnerzy ustalili, że na kolejne spotkaniu każdy przygotuje krótką, merytoryczną prezentację zawierającą analizę modeli kształcenia seniorów realizowanych u siebie, która będzie oparta o wnioski z warsztatów. Warto podkreślić, że Centrum Integracji Międzypokoleniowej w dużej mierze korzystało już wcześniej z dobrych praktyk, które zostały przedstawione bądź wymyślone na dzisiejszej sesji warsztatów. Najważniejszy wniosek jest taki, że to seniorzy muszą być zadowoleni z usług edukacyjnych, które proponują im lokalne samorządy.